Hoàng Đình Đạo Chủ

Tác giả: Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết

Thể Loại: Tiên HiệpDị GiớiVõng Du

Trạng thái: Truyện Hoàn Thành, Truyện Full

Số chương: 765

Lượt xem: 3189

Tóm tắt nội dung truyện: Hoàng Đình Đạo Chủ

Địa Cầu thanh niên Lục Thanh Phong bởi vì tai nạn xe cộ ngoài ý muốn tử vong, xuyên qua đến tiên hiệp thế giới, cũng thu hoạch được hai ngàn năm sau Địa Cầu Liên Bang khai phát ra cỡ lớn chân thực võng du « Hồng Hoang » đăng lục chiếc nhẫn...

Các chương mới nhất của truyện: Hoàng Đình Đạo Chủ

Danh sách chương truyện Hoàng Đình Đạo Chủ