Hỏa Ảnh Chi Mạnh Nhất Mộc Độn

Tác giả: Bắc Chỉ

Thể Loại: Đồng Nhân

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 457

Lượt xem: 6125

Tóm tắt nội dung truyện: Hỏa Ảnh Chi Mạnh Nhất Mộc Độn

Cộng tác Namikaze Minato (đã hoàn thành) ---- trung nhẫn khảo thí (đã hoàn thành) ---- nắm giữ mộc độn (đã hoàn thành) ---- chỉ huy trực ban Hạ Nhẫn (đã hoàn thành) ---- tham dự ba trận chiến (đã hoàn thành)... ---- nắm giữ tiên thuật (đã hoàn thành) ---- trở thành Hokage (chưa hoàn thành) ---- tham dự bốn trận chiến (chưa hoàn thành) -- -- thống nhẫn giới, thành lập Chính Phủ Thế Giới (mộng tưởng)...(không hệ thống, không hậu cung, không quá giám)Cầu đánh giá 9-10 mỗi chương.

Cầu đánh giá 5* .

Cầu np, kd, hỏa tinh châu vân vân sẽ bạo chương.

ps: không phải newbie.

Truyện được hơn 400 rồi nè >.

Các chương mới nhất của truyện: Hỏa Ảnh Chi Mạnh Nhất Mộc Độn

Danh sách chương truyện Hỏa Ảnh Chi Mạnh Nhất Mộc Độn