Hộ Hoa Thánh Thủ

Tác giả: Thủ Động Quạt Gió

Thể Loại: Nhiều Converter

Trạng thái: Truyện Hoàn Thành, Truyện Full

Số chương: 767

Lượt xem: 5037

Tóm tắt nội dung truyện: Hộ Hoa Thánh Thủ

Thâm sơn cao nhân phụng mệnh hạ sơn tìm kiếm vị hôn thê, nhưng nhân triển khai y thuật cứu người rơi vào các loại phân tranh! Một tay cửu thiên Lãm Nguyệt châm, trì bệnh gì, xác chết di động, tung thiên hạ!

Các chương mới nhất của truyện: Hộ Hoa Thánh Thủ

Danh sách chương truyện Hộ Hoa Thánh Thủ