Hệ Thống Là Tùy Tùng Của Ta

Tác giả: Vô Địch Hoàng Thượng

Thể Loại: Huyền Ảo

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 115

Lượt xem: 1473

Tóm tắt nội dung truyện: Hệ Thống Là Tùy Tùng Của Ta

Hệ thống bản: Mang theo siêu cấp tuỳ tùng hệ thống xuyên qua mà tới."Ngươi là một triều Thái tử?""Thật không tiện! Cha ngươi là tùy tùng của ta.""Ngươi là tuyệt thế thiên kiêu? Ngàn năm có thể đạt tới Võ Thần?""Thật không tiện, Võ Thần là tùy tùng của ta."Ngươi là người "xuyên việt"? Trọng sinh giả? Siêu cấp kiếm đế hệ thống? Siêu cấp triệu hoán hệ thống? Siêu cấp giết chóc hệ thống? . . . . ."Thật không tiện, hệ thống là tùy tùng của ta."

Các chương mới nhất của truyện: Hệ Thống Là Tùy Tùng Của Ta

Danh sách chương truyện Hệ Thống Là Tùy Tùng Của Ta