Game Online Cực Phẩm Lãnh Chúa

Tác giả: Nhất Điểm Hàn Mang Tiên Đáo. QD

Thể Loại: Quân SựLịch SửVõng Du

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 1859

Lượt xem: 25297

Tóm tắt nội dung truyện: Game Online Cực Phẩm Lãnh Chúa

Vốn định ở 《 thịnh thế 》 bên trong hỗn sinh hoạt Ngô Dịch bất ngờ thành một tên quang vinh lãnh chúa, nhưng...Có lầm hay không, ta đại Chúc Dung lại là một cái chơi chó tiểu loli, danh tướng, danh tướng khí chất đây!Này này, ta nói Mã Trung, ngươi không phải được xưng thần tướng sát thủ sao, này thuộc tính làm sao trắng như thế, lại nói ngươi thật sự xúc không được cái trại sơn tặc này?...Lý tưởng cùng hiện thực mãi mãi cũng là không giống nhau, mồng một tháng năm đạo trưởng bi thương bắt đầu rồi lãnh chúa con đường.

Các chương mới nhất của truyện: Game Online Cực Phẩm Lãnh Chúa

Danh sách chương truyện Game Online Cực Phẩm Lãnh Chúa