Game Online: Con Hàng Này Không Phải Kỵ Sĩ

Tác giả: Ta trường thương y tại

Thể Loại: Võng Du

Trạng thái: Truyện Hoàn Thành, Truyện Full

Số chương: 453

Lượt xem: 6660

Tóm tắt nội dung truyện: Game Online: Con Hàng Này Không Phải Kỵ Sĩ

➼ Con hàng này thì là ưa thích ăn mặc Plate Armor vui chơi chạy, nhưng con hàng này không phải kỵ sĩ.

Con hàng này thì là ưa thích anh hùng cứu mỹ thuận tiện chấm mút, nhưng con hàng này không phải kỵ sĩ.

Con hàng này từ trước đến nay đứng đấy để cho người khác đánh, nhưng con hàng này thật không phải là kỵ sĩ...

Nói tóm lại, đây là tại giảng một cái nhị bức nghiêm túc cố sự.☠
.P/s﹏✍
Một số bộ đồ sẽ là tiếng anh , mình thích thế a e thông cảm
.P/s﹏✍


☠ Tình trạng: Đang Ra ⋆
☠ Phân loại: Nam chính ⋆
☠ Thể loại: Hài võng du⋆
☠ Lịch ra: 10-30 chương ( hên xui) ⋆
.P/s﹏✍
➻☠Cầu vote tốt ⋆
➻☠Cầu Kim Phiếu = tăng 5 chương ⋆
➻☠Tặng kim = tăng 25 chương ⋆
⋆ Cảm ơn ⋆

Các chương mới nhất của truyện: Game Online: Con Hàng Này Không Phải Kỵ Sĩ

Danh sách chương truyện Game Online: Con Hàng Này Không Phải Kỵ Sĩ