Đường Môn Cao Thủ Tại Dị Giới

Tác giả: Mạc Mặc

Thể Loại: Dị Giới

Trạng thái: Truyện Hoàn Thành, Truyện Full

Số chương: 1241

Lượt xem: 10714

Tóm tắt nội dung truyện: Đường Môn Cao Thủ Tại Dị Giới

Thà gặp Diêm La Vương, đừng chọc Đường Môn lang!

Hành tẩu tại trong bóng tối, hèn hạ nhưng không mất bản tính, vô sỉ lại không ném phong độ Câu hồn sứ giả!

Một cái Đường Môn đệ tử trọng sinh đến một cái tất cả đều là nữ tử tạo thành môn phái về sau câu chuyện.

Ông trời thuận ta ông trời xương, ông trời nghịch ta gọi hắn vong!

Các chương mới nhất của truyện: Đường Môn Cao Thủ Tại Dị Giới

Danh sách chương truyện Đường Môn Cao Thủ Tại Dị Giới