Đô Thị Vô Thượng Tiên Y

Tác giả: Đoạn Kiều Tàn Tuyết

Thể Loại: Đô Thị

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 1977

Lượt xem: 12079

Tóm tắt nội dung truyện: Đô Thị Vô Thượng Tiên Y

Hắn làm quá chuyển gạch, làm quá quán bar phục vụ sinh, làm quá văn phòng văn viên, làm quá lão sư, làm quá thầy thuốc... Hắn là ngàn ngàn vạn vạn người làm công trung một gã, vì sinh kế mà bôn ba lao lực, nhưng đồng thời hắn lại là một vị được với cổ vu vương hạ vũ huyết mạch truyền thừa Vu sư.

Vu, thượng nhất hoành đỉnh thiên, hạ nhất hoành đạp đất, trung gian nhất dựng thẳng nối thẳng thiên địa, trung thống người với người, là chân chính thông thiên đạt, nắm trong tay thiên địa vạn vật sinh linh chi đại năng giả!

Các chương mới nhất của truyện: Đô Thị Vô Thượng Tiên Y

Danh sách chương truyện Đô Thị Vô Thượng Tiên Y