Đô Thị Thần Cấp Tông Sư

Tác giả: Du Nhàn Phong

Thể Loại: Đô Thị

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 696

Lượt xem: 78477

Tóm tắt nội dung truyện: Đô Thị Thần Cấp Tông Sư

Tu chân cao thủ Thiên Cơ Tông Tông chủ Diệp Thiên Cơ Độ Kiếp thất bại, lại trùng sinh tại một cái kẻ ngu trên thân, từ đây mở ra trang bức con đường.Bất luận kẻ nào dám cản ở trước mặt ta, một quyền làm bạo!Tông môn, hào môn, đều là giun dế!※※※※※※※※※※※※※※※※※※Ps: Sách mới công bố, cầu đề cử, cầu cất giữ!

Các chương mới nhất của truyện: Đô Thị Thần Cấp Tông Sư

Danh sách chương truyện Đô Thị Thần Cấp Tông Sư