Đô Thị Đại Cao Thủ

Tác giả: Lão ưng cật tiểu kê

Thể Loại: Đô Thị

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 120

Lượt xem: 4145

Tóm tắt nội dung truyện: Đô Thị Đại Cao Thủ

Hệ thống: "Tiền tài, mỹ nữ, võ công, ngươi tuyển loại nào?"Trương Dương: "Có thể đều có muốn không?"Hệ thống: "Không thể, chỉ có thể tuyển đồng dạng!"Trương Dương: "Học biết võ công có thể vô địch thiên hạ sao?"Hệ thống: "Có thể!"Trương Dương: "Ta đây muốn võ công!"...Hệ thống: "Tốt rồi, ngươi đã vô địch thiên hạ rồi!"Trương Dương: "Ha ha ha, hệ thống mau đem tiền tài mỹ nữ đều giao ra đây! Ta đã vô địch thiên hạ rồi!"

Các chương mới nhất của truyện: Đô Thị Đại Cao Thủ

Danh sách chương truyện Đô Thị Đại Cao Thủ