Dị Thế Y Tiên

Tác giả: Hán Bảo

Thể Loại: Dị Giới

Trạng thái: Truyện Hoàn Thành, Truyện Full

Số chương: 1226

Lượt xem: 2845

Tóm tắt nội dung truyện: Dị Thế Y Tiên

Mạnh nhất Tu Chân giả, bị lấy ngàn mà tính Tu Chân giả vây công, cuối cùng nhất chuyển thế dị giới.

Đối với Phương Vân mà nói, không có trị không hết bệnh, chỉ cần ngươi có thể trả giá tương ứng một cái giá lớn.

Hắn luyện chế ra đến đan dược có thể lũng đoạn toàn bộ Mạc Bắc, hắn luyện chế cấp thấp pháp bảo tức thì bị tôn sùng là Thần Khí.

Đại Ma Pháp Sư hướng hắn thỉnh giáo ma pháp trận, Luyện Kim Sư hướng hắn thỉnh giáo luyện khí, Luyện Dược Sư hướng hắn thỉnh giáo luyện đan, mà ngay cả Dị thú, đều hướng hắn thỉnh giáo như thế nào bách luyện thành yêu.

Các chương mới nhất của truyện: Dị Thế Y Tiên

Danh sách chương truyện Dị Thế Y Tiên