Đạp Tinh

Tác giả: Tùy Tán Phiêu Phong

Thể Loại: Khoa HuyễnMạt ThếĐô Thị

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 91

Lượt xem: 2822

Tóm tắt nội dung truyện: Đạp Tinh

Vũ trụ mênh mông, vô tận chủng tộc! Rộng lớn chiến kỹ, thập quyết hoành không! Viễn cổ độc họ, Top 100 chiến bảng! Lấy tên của ta, chân đạp tinh không! Năm 2200 một ngày, làm con người lần thứ nhất leo lên Hải Vương Tinh, nhìn thấy chính là một thanh chiến đao cùng một bộ đứng thẳng thi thể! ! ! Đã có hoàn tất sách cũ « Tận Thế vô thượng vương tọa » hơn ba trăm vạn chữ, chưa hề quịt canh. . .

Đẳng cấp: Nhân Cấp - Địa Cấp - Thiên Cấp = Tham cảnh - Vọng cảnh - Dung cảnh - Cực cảnh

Các chương mới nhất của truyện: Đạp Tinh

Danh sách chương truyện Đạp Tinh