Đạo Tiên Lưu Lãng

Tác giả: Lục Nguyệt Quan Chủ

Thể Loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 804

Lượt xem: 10637

Tóm tắt nội dung truyện: Đạo Tiên Lưu Lãng

Long Hổ tương giao, đan thành cửu chuyển, tôi có một thanh Đạo kiếm, thí tiên sát thần。Kiếm tôi ẩn trong đan điền, Khí tôi ngụ ở Tổ sơn。Một lời kinh mưa gió, một kiếm giết quỷ thần。Đây là câu chuyện về một tiểu đạo sĩ tìm tiên hỏi đạo。。。PS: Tác giả là người mới~

Truyện thuộc thể loại tu tiên điền văn nên PK RẤT ÍT~ đọc đến đâu ta CV đến đó, ai muốn CV cùng thì cứ CV nhé~*Update cảnh giới:

- Luyện Khí phân ra 3 bước: có Khí cảm, Chân khí, Chân khí ngoại phóng.- Cương Sát cảnh: Ngưng luyện Địa sát, kết thành Thiên Cương 2 bước, muốn luyện Địa sát phải tìm nơi có Địa sát khí...- Long Hổ cảnh: phục Hổ trước, hàng Long sau, rồi Long Hổ giao hối sinh ra Kim Thang Ngọc Dịch, Ngọc Dịch cao đủ 9 tấc thì có thể kết Kim Đan- Kim Đan cảnh phân cửu chuyển, tu luyện đến bước này được gọi là Địa Tiên, có thể phi thăng lên Cửu tiên giới. Phía sau còn nữa nhưng tác giả chỉ mới nói đến đây.-Theo lời tác giả "Người dựa núi là tiên" (亻+ 山 = 仙) nên Địa tiên sẽ có 1 sơn chi lực... tiên giới cũng rất khác những tiểu thuyết khác, được tạo ra từ Cửu đỉnh nên sẽ có chín thượng giới, khác thế nào nữa thì mời đọc truyện, ta dở giải thích lắm : ))

Các chương mới nhất của truyện: Đạo Tiên Lưu Lãng

Danh sách chương truyện Đạo Tiên Lưu Lãng