Đào Sắc Cuồng Y

Tác giả: Lão hôi lang

Thể Loại: Đô Thị

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 170

Lượt xem: 1882

Tóm tắt nội dung truyện: Đào Sắc Cuồng Y

Bị mấy cái sư phụ coi là tu tiên kỳ tài, ở trong núi lớn tu luyện hơn mười năm, người mang siêu tuyệt y thuật cùng đạo pháp Diệp Phàm, cuối cùng chờ đến bản thân tiến vào thế tục cái kia một ngày! Lại nhìn hắn ăn mặc áo thủng phá hài đi tới Hoa Đô, dựa vào y pháp Tiên Thuật chữa bệnh cứu mỹ nhân, thu hoạch vô tận diễm phúc, tài phú quyền thế dễ như trở bàn tay, triển khai một đoạn cấp độ yêu nghiệt...

Các chương mới nhất của truyện: Đào Sắc Cuồng Y

Danh sách chương truyện Đào Sắc Cuồng Y