Đại Tần này Đế Vương hệ thống

Tác giả: Miêu lý khả mễ

Thể Loại: Lịch Sử

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 10

Lượt xem: 1599

Tóm tắt nội dung truyện: Đại Tần này Đế Vương hệ thống

Thủy Hoàng quyét ngang trên trời dưới đất mà Nhất Thống Thiên Hạ, nhưng Tần Nhị Thế tức vong.

Dư Võ Ý bên ngoài tử vong, lại xuyên việt trở thành "Thiên Cổ Nhất Đế"

Doanh Chính thứ hai mươi ba con, đạt được Đế Vương hệ thống hắn, như thế nào tại cái này phân tranh loạn thế sinh tồn?

Cường Hóa Tự Thân, triệu hoán lịch sử Danh Tướng! Tần Thời Minh Nguyệt, Chư Tử Bách Gia, đúc thành Vạn Thế Bất Hủ cơ nghiệp!

Các chương mới nhất của truyện: Đại Tần này Đế Vương hệ thống

Danh sách chương truyện Đại Tần này Đế Vương hệ thống