Đại Minh Vương Hầu

Tác giả: Tặc Mi Thứ Nhãn

Thể Loại: Dị Giới

Trạng thái: Truyện Hoàn Thành, Truyện Full

Số chương: 321

Lượt xem: 4112

Tóm tắt nội dung truyện: Đại Minh Vương Hầu

Ở rể thương hộ con rể không có tiền đồ sao? Kẻ xuyên việt Tiêu Phàm tựu là cái rất rõ ràng phản lệ.

Đại Minh Hồng Vũ 29 năm, Chu Nguyên Chương già nua, Hoàng thái tôn gầy yếu, Yến vương rục rịch.

Cái này một năm, Tiêu phàm đã đến.

Thiên hạ phong vân bởi vì hắn mà bắt đầu khởi động.

Các chương mới nhất của truyện: Đại Minh Vương Hầu

Danh sách chương truyện Đại Minh Vương Hầu