Cửu Diễm Chí Tôn

Tác giả: Ái Cật Bạch Thái

Thể Loại: Huyền ẢoXuyên Không

Trạng thái: Truyện Hoàn Thành, Truyện Full

Số chương: 2609

Lượt xem: 4125

Tóm tắt nội dung truyện: Cửu Diễm Chí Tôn

Xuyên việt Dị Thế, mang theo Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, Hàn Phong bắt đầu rồi cường giả hành trình!

Tu luyện Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết, đốt chân nguyên, phá thực tinh, tiêu lĩnh vực, diệt pháp tắc!

Mà lại xem thiếu niên Hàn Phong, như thế nào Dị Thế các đại thiên tài chính giữa một bước lên trời, đạp phá Thương Khung, thành tựu chí tôn vị!

Các chương mới nhất của truyện: Cửu Diễm Chí Tôn

Danh sách chương truyện Cửu Diễm Chí Tôn