Cuồng Bạo Thăng Cấp Hệ Thống

Tác giả: Bả Tửu Lăng Phong

Thể Loại: Huyền ẢoTiên Hiệp

Trạng thái: Truyện Hoàn Thành, Truyện Full

Số chương: 921

Lượt xem: 3303

Tóm tắt nội dung truyện: Cuồng Bạo Thăng Cấp Hệ Thống

Thương Lan Đại Lục, vạn linh tu võ. Kẻ thành đạo, toái tinh hà, phá thương khung, động càn khôn. Địa Cầu trò chơi thiên tài Tần Sương bởi vì giận ngã bàn phím mà bị điện giật chết, hồn xuyên dị giới, lấy được thăng cấp hệ thống phụ trợ, trăm ngàn vạn bộ Tiểu Thuyết Vai Chính kỹ năng đảm nhiệm chọn lựa. Từ đó, quấy mưa gió, thí thiên kiêu, chiến vạn tộc, ngạo thị thiên địa. Đây là một đầu cuồng bạo thăng cấp con đường. . ...."Mở ra!""Mở ra tân thủ lễ bao! Chúc mừng kí chủ thu hoạch được Thiên Long Bát Bộ nhân vật chính kỹ năng, kinh nghiệm 300 điểm, Linh khí 300 Điểm.""Chúc mừng kí chủ thăng cấp, trước mắt đẳng cấp: 4, trước mắt tu vi: Linh động tiền kỳ.""Chúc mừng kí chủ tập được Bắc Minh Thần Công (Thiên cấp hạ phẩm).""Chúc mừng kí chủ tập được Hàng Long Thập Bát Chưởng (Thiên cấp hạ phẩm).""Chúc mừng kí chủ tập được Lăng Ba Vi Bộ (Thiên cấp hạ phẩm)."..."Chúc mừng kí chủ quất đến tiểu thuyết mạng 【 Đấu Phá Thương Khung 】 nhân vật chính kỹ năng: Phần Quyết, Luyện Đan Thuật, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến."*****Thương Lan Đại Lục, toàn dân tu võ, cảnh giới phân chia tự nhiên nghiêm ngặt vô cùng, theo thấp đến cao phân biệt là: Tôi Thể, Linh Động, Linh Luân, Chân Linh, Thiên Địa Thần Đan, Thiên Hà. . .***Truyện bên trung đã ra gần 1kc nên mn có thể yên tâm nhập hố

Các chương mới nhất của truyện: Cuồng Bạo Thăng Cấp Hệ Thống

Danh sách chương truyện Cuồng Bạo Thăng Cấp Hệ Thống