Cực Phẩm Lão Bản Nương

Tác giả: Dương Lão Tam

Thể Loại: Dị Năng

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 348

Lượt xem: 5040

Tóm tắt nội dung truyện: Cực Phẩm Lão Bản Nương

Nắm giữ tuyệt đỉnh trù nghệ Dương Diệp Thịnh, khuất thân ở một cái quán cơm nhỏ, bởi vì một cái Cực phẩm bà chủ. 

Nắm giữ siêu phàm võ nghệ Dương Diệp Thịnh, dấn thân vào ở một cái đại quán bar, cũng bởi vì một cái Cực phẩm bà chủ. 

Sau đó, Dương Diệp Thịnh mình làm ông chủ, càng ngày càng nhiều Cực phẩm bà chủ xuất hiện...

Các chương mới nhất của truyện: Cực Phẩm Lão Bản Nương

Danh sách chương truyện Cực Phẩm Lão Bản Nương