Chí Cao Thần Đế

Tác giả: Hỉ Nhạc Bất Ngữ

Thể Loại: Huyền ẢoTrùng Sinh

Trạng thái: Truyện Hoàn Thành, Truyện Full

Số chương: 997

Lượt xem: 3390

Tóm tắt nội dung truyện: Chí Cao Thần Đế

Bởi vì tranh đoạt Vô Thượng Thần Vật, Tô Hạo Thần ngoài ý muốn trở lại trăm
năm trước, hậu thế tất cả hắn đều biết rõ trong lòng.

Huyết Tôn Bí Cảnh Bảo Tàng vô số, mấy năm sau là bị người nào tìm tới? Quản
hắn là ai, ngày mai ta liền đi đào bảo!

Thanh Linh Động Thiên huyền diệu khó lường, hậu thế giống như ... Ân, cũng là
ta.

Hóa Long Thần Quyền, Lão Tử nói là ta sáng tạo có ai không phục?

Hi Thế Kỳ Trân, Tuyệt Thế Công Pháp, Thần Bí Động Thiên, Đỉnh Cấp Đan Dược, ở
kiếp trước không dám nghĩ bảo bối, một thế này toàn bộ đều bắt vào tay. Trọng
sinh trăm năm, liền để cho ta chân đạp các phương thiên tài, bại tận thế gian
cường giả, đem thế giới này quấy hắn cái Thiên Phiên Địa Phúc!

Sách cũ « Lăng Thiên Võ Hoàng », « Thần Khải Chí Tôn » đã hoàn tất.....

Thế Lực: Cao nhất Thần Triều, phía dưới là Đạo Vực, Phủ Vực, Châu Vực, Thượng
Đẳng Thành Trì, Trung Đẳng Thành Trì cùng Hạ Đẳng Thành Trì....

Cảnh Giới: Chân Khí Cảnh, Chân Võ cảnh, Huyền Võ cảnh, Nguyên Võ cảnh, Đan Võ
cảnh, Hoàng Võ cảnh cùng Đạo Võ cảnh...

Truyện mỗi ngày ra 60c cho đến khi kịp tác /tra


Các chương mới nhất của truyện: Chí Cao Thần Đế

Danh sách chương truyện Chí Cao Thần Đế