Bắt Đầu Nắm Giữ Chục Tỷ Năm Tu Vi

Tác giả: Bạch Diện Thứ Khách

Thể Loại: Huyền Ảo

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 407

Lượt xem: 7880

Tóm tắt nội dung truyện: Bắt Đầu Nắm Giữ Chục Tỷ Năm Tu Vi

Một chuôi tuyệt thế ma kiếm thí chủ đoạt xá trọng sinh, nắm giữ chục tỷ năm tu vi.Đạp khắp Thái Cổ Cấm Khu, hoành tảo Bát Hoang Tứ Hải!Trong nháy mắt, Chư Thần quốc độ hôi phi yên diệt!Đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đạp đổ Đế thống Tiên môn!Kiếp này, hắn muốn làm xưng bá Cửu Thiên Thập Địa người mạnh nhất!

Các chương mới nhất của truyện: Bắt Đầu Nắm Giữ Chục Tỷ Năm Tu Vi

Danh sách chương truyện Bắt Đầu Nắm Giữ Chục Tỷ Năm Tu Vi