Bắt Đầu Liền Làm Bom Nguyên Tử

Tác giả: Nguyên Thủ Đại Nhân

Thể Loại: Đô Thị

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 72

Lượt xem: 19515

Tóm tắt nội dung truyện: Bắt Đầu Liền Làm Bom Nguyên Tử

Truyện tạm dừng do tinh thần hán cao.

Các chương mới nhất của truyện: Bắt Đầu Liền Làm Bom Nguyên Tử

Danh sách chương truyện Bắt Đầu Liền Làm Bom Nguyên Tử